top of page

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER OG LEVERANCER

Strategisk

Billede af NeONBRAND

KORTLÆGNING AF DIGITALE UNDERVISNINGSKOMPETENCER

Forsøgs- og udviklingsprojekt 2021 sammen med Professionshøjskolen Nordjyllan (UCN) medfiansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve efteruddannelsesaktiviteter i digital undervisning til lærere i grundskolen med indhold, der er direkte informeret af behov og efterspørgsel fra målgruppen selv ift. læringsindhold, form og deltagelse. Projektet vil udvikle og afprøve et fagspecifikt kursus udbudt af Professionshøjskolen UCN, gennem databaseret kortlægning af kompetenceområdet ‘digital undervisning’ gennemført af CompetencySpace v. M-Lund ApS.

​Se beskrivelse af projektet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvis du vil læse vores Design-Based-Research studie af projektet, send en mail til mathias@m-lund.com 

Humanitrack04 (1).JPG

KONFERENCER OG NETVÆRK

Konferencer om fagdidaktisk udvikling i dansk og matematik på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser + netværksudvikling af specialist- og ledernetværk

I 2020 og 2021 har vi i regi af EdTalk (ejes af M-Lund ApS) gennemført konferencer om fremtidens dansk- og matematikundervisning for undervisere i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Mere end 400 undervisere har deltaget i efteruddannelse hos os gennem online formater. Herudover har M-Lund udviklet og faciliteret tre netværk om digital læring og corporate learning & development for virksomheden CopenX med deltagelse af eksperter, ledere og forskere. 

Billede af Hunters Race

CORPORATE LEARNING

Strategisk indkøb af læringsløsninger og udvikling nye arbejdsgange

Vi har faciliteret strategisk indkøb af digitale løsninger til træning af ledelses- og forretingskompetencer for en stor dansk virksomhed med global tilstedeværelse. Vi har hjulpet en anden stor dansk virksomhed gennem social læring til at ændre deres arbejdsgange, herunder at tage nye teknologier og kommunikationsformer som podcast i brug i ekstern kommunikation.

Cases: Projects
bottom of page