top of page

CompetencySpace - Mapping what Matters

CompetencySpace er en forskningsbaseret metode og teknologi til at bringe kompetencer i centrum for udvikling af individer, organisationer og samfundet.

CompetencySpace er en data-informeret tilgang til arbejdet med kompetenceudvikling. Produktet er kompetencekort, som giver overblik og indsigt i relevante kompetenceområder. Vi har et særligt fokus på 'teknologi & digitalisering' og 'grøn omstilling' samt deres fælles overlap. 

CompetencySpace er...

  1. En datamodel til at konceptualisere og lagre relevant information om kompetencer,  og hvordan de relaterer sig til hinanden i netværksbaserede grafer.

  2. Metoder til undersøgelser og analyser af kompetencebehov, som kan indfange og aggregere viden om- og vurderinger af kompetenceområder med interne og eksterne interessenter. 

  3. Digitale ‘use cases’  til at visualisere og interagere med kompetencekort og data ifm. strategiske og operationelle beslutninger.

Sådan fungerer det
Kompetencer kortlægges og visualiseres gennem brug af CompetencySpace-processen med afsæt i jeres input og fokus, herunder særlige indsatsområder I ønsker opmærksomhed omkring. CompetencySpace kan kortlægge alle domæner:

  • i bredden og dybden

  • med høj detaljerigdom

  • på tværs af kompetencetyper

CompetencySpace faciliterer engagement og konsensus i beslutningsprocesser om kompetencer og bidrager til jeres udvikling og læring med konkrete anbefalinger og tiltag. 

Fra kunde til partner
CompetencySpace ønsker at engagere sig i samarbejder, som kan bidrage til vidensdeling og kortlægning af kompetencer med relevans for organisationer. Vi har et særligt fokus på teknologi og anvendelse af nye teknologier i den offentlige og private sektor.

CompetencySpace: About

UDVALGTE KORTLÆGNINGER

Udvikling af læreres kompetencer inden for T&I i Rødovre Kommune (teknologi og innovation) - datamodel for kompetenceområdet 'vejledning af lærere i undervisning af elever i teknologi og innovation' 

- Rødovre Kommune

Udvikling af aftagerinformeret fagspecifikt kursus for lærere (efteruddannelse) i undervisning af elever med teknologi - datamodel for kompetenceområdet 'undervisning af elever med digital teknologi'.

Støttet af Forsknings- og Uddannelsesministeriet (UFM).

- Professionshøjskolen UCN

Udvikling af grønne og bæredygtige iværksætterkompetencer for elever og kursister - datamodel for kompetenceområdet 'grønne iværksættervirksomheder'.

Støttet af Børne- og Undervisningsministeriet (UVM).

- HF & VUC Vestegnen (VUCV)

CompetencySpace: Testimonials
Kort 1_edited.jpg
CompetencySpace: Image
bottom of page