top of page

YDELSER

Strategi, udvikling og projekter

Vi arbejder både med ad hoc rådgivning og større projekter. Vores kerneværdier er høj faglighed, innovation og samarbejde.

Business Meeting

FORBIND STRATEGI OG LÆRING

Er der sammenhæng mellem kerneopgaven og udviklingen af medarbejdere og ledere i jeres organisation? Vi hjælper jer med at sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af forretning og organisation gennem grundige analyser, rådgivning, inspiration og hands-on involvering af jeres interne (og eksterne) interessenter.

Billede af UX Indonesia

DIGITALE KOMPETENCER

Hvad skal dine medarbejdere kunne for at bidrage til jeres strategi og mission? Det kan vi hjælpe jer med at finde ud af gennem databaseret kompetencekortlægning og udvikling af forløb for medarbejdere og ledere. Vi er eksperter i kortlægning af kompetencer og har særlig viden om det digitale domæne, herunder koblingen mellem faglighed og digitalisering.

Brainstorming

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKTER

Mangler I en partner til strategiske projekter eller store forandringer? Vi kan indgå som projektpartner i forsknings- og udviklingsprojekter, hvor en væsentlig komponent er strategisk udvikling af kompetencer og ændring af praksis f.eks. som følge af digitalisering eller ændrede behov. Vi kan være med fra a-z over idéudvikling til eksekvering af det endelige projekt, herunder udarbejdelse af projektansøgninger om ekstern finansiering.

Ydelser: Services
bottom of page